1. śp. Helena Pać - zm. 23.01.1986 – żyła 57 lat

2. śp. Genowefa Greczkowska - zm. 12.02.1986 – żyła 64 lat*

3. śp. Marianna Idzik - zm. 20.02.1986 – żyła 78 lat*

4. śp. Paweł Marek - zm. 25.02.1986 – żył 73 lat*

5. śp. Józefa Ciepłowska - zm. 19.03.1986 – żyła 58 lat*

6. śp. Mieczysław Kasprzak - zm. 25.04.1986 – żył 78 lat*

7. śp. Stefan Pać - zm. 01.06.1986 – żył 74 lat*

8. śp. Bronisława Kasprzak - zm. 02.06.1986 – żyła 77 lat*

9. śp. Zofia Ambrożewska - zm. 10.06.1986 – żyła 73 lat*

10. śp. Wiktoria Tomala - zm. 23.06.1986 – żyła 84 lat*

11. śp. Felicja Staniak - zm. 28.06.1986 – żyła 80 lat*

12. śp. Adam Nowak - zm. 05.07.1986 – żył 27 lat*

13. śp. Tomasz Staniak - zm. 14.07.1986 – żył 79 lat

14. śp. Anna Hawrył - zm. 03.11.1986 – żyła 78 lat*

15. śp. Jadwiga Staniak - zm. 07.11.1986 – żyła 83 lat*

16. śp. Józef Wójcik - zm. 19.11.1986 – żył 74 lat

17. śp. Katarzyna Socha - zm. 06.12.1986 – żyła 83 lat*

18. śp. Bronisław Janiak - zm. 12.12.1986 – żył 80 lat

19. śp. Czesław Dudek - zm. 18.12.1986 – żył 69 lat

*Pochowani na innym cmentarzu