1. śp. Helena Dzirba - zm. 18.01.1989 – żyła 76 lat*

2. śp. Genowefa Janiak - zm. 25.02.1989 – żyła 67 lat

3. śp. Anna Staniak - zm. 02.03.1989 – żyła 93 lat

4. śp. Franciszek Ciepłowski - zm. 28.03.1989 – żył 82 lat

5. śp. Helena Niedziela - zm. 12.04.1989 – żyła 82 lat*

6. śp. Jan Poczwa - zm. 28.05.1989 – żył 76 lat*

7. śp. Leszek Dudek - zm. 09.06.1989 – żył 37 lat

8. śp. Stanisław Jersak - zm. 12.07.1989 – żył 57 lat

9. śp. Wiktoria Wójcik - zm. 23.07.1989 – żyła 69 lat

10. śp. Sławomir Denis - zm. 29.07.1989 – żył 18 lat

11. śp. Stasio Bernecki - zm. 19.08.1989 – żył 2 dni

12. śp. Helena Kociubowska - zm. 24.08.1989 – żyła 74 lat

13. śp. Stanisław Wojtczak - zm. 10.09.1989 – żył 54 lat

14. śp. Marianna Drygała - zm. 08.11.1989 – żyła 84 lat*

15. śp. Feliks Bochyński - zm. 11.12.1989 – żył 81 lat

*Pochowani na innym cmentarzu