1. śp. Kazimiera Niedziela - zm. 05.01.1996 – żyła 84 lat*

2. śp. Kazimiera Kulisz - zm. 05.02.1996 – żyła 76 lat*

3. śp. Mieczysław Szymaszek - zm. 08.03.1996 – żył 69 lat

4. śp. Eugeniusz Marek - zm. 22.03.1996 – żył 70 lat

5. śp. Stanisław Mrugała - zm. 10.04.1996 – żył 56 lat

6. śp. Stanisław Kozioł - zm. 30.04.1996 – żył 34 lat

7. śp. Mieczysław Mazurek - zm. 08.05.1996 – żył 59 lat

8. śp. Agata Staniak - zm. 20.05.1996 – żyła 85 lat

9. śp. Piotr Marek - zm. 20.05.1996 – żył 40 lat

10. śp. Edward Buchajczyk - zm. 23.05.1996 – żył 86 lat

11. śp. Teofila Kozioł - zm. 23.05.1996 – żyła 88 lat

12. śp. Wacław Łukaszek - zm. 08.06.1996 – żył 69 lat

13. śp. Maria Buchajczyk - zm. 03.09.1996 – żyła 85 lat

14. śp. Piotr Pać - zm. 13.09.1996 – żył 68 lat

15. śp. Zbigniew Kulik - zm. 22.09.1996 – żył 35 lat

16. śp. Wit Lipski - zm. 07.12.1996 – żył 73 lat

17. śp. Sylwester Pawelec - zm. 13.12.1996 – żył 79 lat

18. śp. Ewa Mazurek - zm. 19.12.1996 (martwe niemowlę)

19. śp. Lucjan Kulisz - zm. 23.12.1996 – żył 63 lat

*Pochowane na innym cmentarzu