1. śp. Andrzej Szponar - zm. 03.01.2002 – żył 48 lat

2. śp. Jerzy Brzyski - zm. 28.01.2002 – żył 41 lat

3. śp. Piotr Cieślak - zm. 09.02.2002 – żył 1 dzień*

4. śp. Maria Pać - zm. 27.03.2002 – żyła 63 lat

5. śp. Klementyna Marek - zm. 30.03.2002 – żyła 82 lat

6. śp. Zofia Makuch - zm. 23.04.2002 – żyła 81 lat

7. śp. Honorata Hołub - zm. 09.06.2002 – żyła 72 lat*

8. śp. Stanisław Łysomirski - zm. 10.06.2002 – żył 75 lat

9. śp. Aleksander Denis - zm. 17.06.2002 – żył 80 lat

10. śp. Zofia Socha - zm. 21.06.2002 – żyła 85 lat*

11. śp. Jan Madeja - zm. 09.07.2002 – żył 82 lat

12. śp. Kazimiera Ciepłowska - zm. 17.07.2002 – żyła 79 lat

13. śp. Roman Mazurek - zm. 06.10.2002 – żył 41 lat

14. śp. Julianna Kociubowska - zm. 19.10.2002 – żyła 90 lat

15. śp. Anna Banok - zm. 29.10.2002 – żyła 90 lat*

16. śp. Aleksandra Gładysz - zm. 25.12.2002 – żyła 68 lat

*Pochowani na innym cmentarzu