1. śp. Aleksander Pać - zm. 17.02.2006 – żył 92 lat

2. śp. Wiktoria Mazurek - zm. 19.02.2006 – żyła 98 lat*

3. śp. Stanisława Kulisz - zm. 14.07.2006 – żyła 81 lat

4. śp. Leokadia Kamińska - zm. 13.10.2006 – żyła 80 lat

5. śp. Bronisław Kalinowski - zm. 08.11.2006 – żył 59 lat

6. śp. Marian Wroński - zm. 29.11.2006 – żył 51 lat

7. śp. Stanisława Burak - zm. 23.12.2006 – żyła 74 lat

*Pochowana na innym cmentarzu