1. śp. Janusz Łukaszek - zm. 16.01.2008 – żył 45 lat

2. śp. Jan Janiak - zm. 31.01.2008 – żył 96 lat

3. śp. Jolanta Kozioł - zm. 10.02.2008 – żyła 87 lat

4. śp. Stanisław Socha - zm. 21.02.2008 – żył 67 lat

5. śp. Stanisława Banok - zm. 12.03.2008 – żyła 83 lat

6. śp. Władysław Brzyski - zm. 28.03.2008 – żył 80 lat

7. śp. Mieczysław Dzirba - zm. 10.04.2008 – żył 70 lat

8. śp. Maria Jersak - zm. 09.06.2008 – żyła 85 lat

9. śp. Józef Klimek - zm. 10.06.2008 – żył 73 lat

10. śp. Stanisław Kozioł - zm. 13.06.2008 – żył 81 lat*

11. śp. Kazimierz Kulik - zm. 03.10.2008 – żył 44 lat

12. śp. Lucjan Ocysek - zm. 23.10.2008 – żył 78 lat

13. śp. Dariusz Wójcik - zm. 10.11.2008 – żył 37 lat

14. śp. Władysław Pać - zm. 19.09.2008 – żył 87 lat

15. śp. Edward Cieślak - zm. 11.12.2008 – żył 76 lat

*Pochowany na innym cmentarzu