1. śp. Jerzy Pluta - zm. 13.04.2010 – żył 47 lat

2. śp. Joanna Bochyńska - zm. 22.04.2010 – żyła 93 lat

3. śp. Stanisława Jaruga - zm. 27.05.2010 – żyła 80 lat

4. śp. Aleksander Drygała - zm. 15.06.2010 – żył 70 lat

5. śp. Florian Kostecki - zm. 19.07.2010 – żył 81 lat

6. śp. Janusz NiedĽwiecki - zm. 31.07.2010 – żył 51 lat

7. śp. Stanisław Denis - zm. 24.09.2010 – żył 67 lat

8. śp. Henryk Kulbaka - zm. 26.09.2010 – żył 62 lat*

9. śp. Józefa Błaziak - zm. 28.09.2010 – żyła 89 lat

10. śp. Wanda Nowak - zm. 03.10.2010 – żyła 64 lat

11. śp. Stanisław Noga - zm. 22.10.2010 – żył 91 lat

12. śp. Grzegorz Janiak - zm. 06.11.2010 – żył 42 lat

13. śp. Aleksander Kulisz - zm. 04.12.2010 – żył 89 lat

14. śp. Wacława Socha - zm. 18.12.2010 – żyła 75 lat

15. śp. Konstanty Wypych - zm. 22.12.2010 – żył 84 lat

16. śp. Józefa Ciepłowska - zm. 24.12.2010 – żyła 84 lat

17. śp. Józefa Brzyska - zm. 24.12.2010 – żyła 81 lat

18. śp. Stanisława Dudek - zm. 25.12.2010 – żyła 70 lat

*Pochowany na innym cmentarzu