1. śp. Władysława Brzyska - zm. 11.02.2012 – żyła 89 lat

2. śp. Józef Cyranowski - zm. 11.03.2012 – żył 80 lat

3. śp. Tadeusz Winiarczyk - zm. 23.03.2012 – żył 80 lat

4. śp. Jan Garbaczewski - zm. 25.04.2012 – żył 94 lat*

5. śp. Helena Zofia Mrugała - zm. 08.04.2012 – żyła 71 lat

6. śp. Marian Kulisz - zm. 20.05.2012 – żył 78 lat

7. śp. Longina Staniak - zm. 10.06.2012 – żyła 79 lat

8. śp. Józef Hołub - zm. 23.06.2012 – żył 84 lat*

9. śp. Helena Baran - zm. 27.06.2012 – żyła 90 lat

10. śp. Józef Kamiński - zm. 06.07.2012 – żył 81 lat

11. śp. Marian Wilk - zm. 30.07.2012 – żył 66 lat

12. śp. Janina Gładysz - zm. 24.08.2012 – żyła 80 lat*

13. śp. Marianna Duszyńska - zm. 29.08.2012 – żyła 92 lat

14. śp. Maria Wójcik - zm. 25.09.2012 – żyła 93 lat

15. śp. Stanisław Bajczyk - zm. 24.10.2012 – żył 81 lat

16. śp. Władysława Musiej - zm. 31.10.2012 – żyła 81 lat

17. śp. Mieczysława Grochecka - zm. 22.12.2012 – żyła 85 lat

18. śp. Mieczysław Wilk - zm. 26.12.2012 – żył 81 lat

*Pochowani na innym cmentarzu