1. śp. Czesława Szymaszek - zm. 28.01.2016 – żyła 85 lat

2. śp. Zenon Banaszkiewicz - zm. 28.01.2016 – żył 55 lat

3. śp. Tadeusz Marek - zm. 24.04.2016 – żył 58 lat

4. śp. Józef Nowak - zm. 06.05.2016 – żył 66 lat

5. śp. Janina Gziut - zm. 22.05.2016 – żyła 82 lat

6. śp. Eugeniusz Dudek - zm. 27.06.2016 – żył 80 lat*

7. śp. Krystyna Dudek - zm. 05.08.2016 – żyła 58 lat

8. śp. Adam Błaziak - zm. 08.10.2016 – żył 54 lat

9. śp. Henryka Mrugała - zm. 07.10.2016 – żyła 79 lat

10. śp. Krzysztof Hawrył - zm. 13.11.2016 – żył 30 lat

11. śp. Eugeniusz Gąsak - zm. 24.11.2016 – żył 91 lat

12. śp. Janina Jersak - zm. 02.12.2016 – żyła 83 lat

13. śp. Zbigniew Niedźwiecki - zm. 28.12.2016 – żył 62 lat

14. śp. Mieczysław Hawrył - zm. 30.12.2016 – żył 74 lat

*Pochowany na innym cmentarzu