1. śp. Wacław Wasil - zm. 04.01.2021 – żył 69 lat

2. śp. Mieczysław Iwańczuk - zm. 08.01.2021 – żył 84 lat

3. śp. Czesława Czyż - zm. 25.01.2021 – żyła 67 lat

4. śp. Maria Dzirba - zm. 20.02.2021 – żyła 90 lat

5. śp. Józef Błaziak - zm. 20.03.2021 – żył 71 lat

6. śp. Zofia Stefaniak - zm. 14.04.2021 – żyła 60 lat

7. śp. Janusz Wilk - zm. 15.06.2021 – żył 62 lat

8. śp. Józef Kulisz - zm. 07.07.2021 – żył 92 lat

9. śp. Henryka Hawrył - zm. 16.08.2021 – żyła 80 lat

10. śp. Edward Sysa - zm. 04.11.2021 – żył 84 lat

11. śp. Mirosława Błaziak - zm. 08.11.2021 – żyła 69 lat

12. śp. Anna Sztorc - zm. 10.12.2021 – żyła 74 lat

13. śp. Stanisława Dzirba - zm. 31.12.2021 – żyła 88 lat