Oleśniki - moja mała ojczyzna


Wydane książki:
ksiazka1


Tomik wierszy "Oleśniki Moja Wioska" autorstwa Mieczysławy Berneckiej, format A5, stron 84, wydany w 2010 roku. Tomik wierszy dla dzieci.
ksiazka1


Tomik wierszy "Drogą do Oleśnik" autorstwa Mieczysławy Berneckiej, format A5, stron 131, wydany został w 2011 roku. Mieczysława Bernecka jest autorką także innych tomików wierszy.
ksiazka2
Książka "HISTORIE MAŁYCH OJCZYZN - OLEŚNIKI" autorstwa Zbigniewa Ciepłowskiego, format B5, 140 stron, wydana w roku 2013. Zostały w niej opisane zdarzenia dotyczące Oleśnik oparte na dokumentach archiwalnych, znajdujących się w zasobach Archiwum Państwowego w Lublinie oraz opartych na innych publikacjach. Opis zakończony na czasach teraźniejszych.
ksiazka3
Książka "ZIEMIA FAJSŁAWICKA NA STARYCH FOTOGRAFIACH" autorstwa Adama Polskiego, format A4, stron 162, wydana w 2020 roku. Wiele znajdujących się w niej fotografii pochodzi z Oleśnik. Adam Polski jest autorem lub współautorem wielu książek w których opisuje historię ziemi fajsławickiej oraz historię Powstania Styczniowego na terenach lubelszczyzny. Jest także autorem siedmiu tomików wierszy.
ksiazka4
Książka "NASI PRZODKOWIE - GENEALOGIA OLEŚNICKICH RODZIN" autorstwa Zbigniewa Ciepłowskiego, format A4, 151 stron plus 155 Tablic rodowych, wydana w roku 2021. W książce zostały opisane historie mieszkańców noszących 94 nazwiska. W wielu rodzinach opis sięga połowy XVII wieku.