Panorama Oleśnik z lotu ptakaZdjęcia wykonał i udostępnił Gustaw Grochecki.

Nowe zdjęcia Panoramy Oleśnik wykonane w roku 2021.