Ochotnicza Straż PożarnaOSP w Oleśnikach powstała, jako jedna z pierwszych na tym terenie, w 1909 roku. Inicjatorami jej powstania był Paweł Ciepłowski
oraz Wincenty Nowak, Stanisław Buchajczyk, Paweł Wilk, Jan Chwil i Karol Kulisz s. Jana.

Pierwszą drewnianą remizę wybudowano w 1913 roku z drewna pochodzącego z rozbiórki starego mostu.
W okresie I wojny światowej działalność straży była zawieszona, ponownie została reaktywowana w roku 1919 przez jej założycieli.
W roku 1923 przystąpiono do budowy nowej remizy. Prace trwały 5 lat i już w roku 1928 posiadany sprzęt gaśniczy mógł być bezpiecznie przechowywany w nowej murowanej remizie. Po wybuchu II wojny światowej działalność straży zmniejszyła się, a część jej członków
włączyła się do walki konspiracyjnej w organizacji Batalionów Chłopskich.
Po wyzwoleniu w 1944 roku niektórzy członkowie OSP zgłosili się do odrodzonego Wojska Polskiego. Natomiast szeregi straży uzupełnili
młodzi ochotnicy.W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia czynione były starania w kierunku budowy nowego budynku remizy, gdyż ówczesna remiza była już
w fatalnym stanie. Posiadając niewielką ilość materiałów budowlanych oraz 30 000 zł w kasie, wiosną 1964 roku po otrzymaniu niezbędnych pozwoleń, przystąpiono do budowy nowej remizy.2 maja 1999 roku straż obchodziła 90 lecie swojego istnienia. Z tej okazji OSP w Oleśnikach otrzymała sztandar, który następnego dnia tj. 3 maja został uroczyście poświęcony.

19 marca 2005 roku strażacy wyciem syreny zostali wezwani do gaszenia pożaru własnej remizy. Po otrząśnięciu się po pożarze, postanowiono jak najszybciej odbudować ją od podstaw. Już we wrześniu 2006 roku przystąpiono do wykopów pod fundamenty.Po dwuletnim okresie budowy i poniesieniu kosztów inwestycji do wysokości około 550 000 zł, remiza w dniu 4 maja 2008 roku została wyświęcona i przekazana do użytkowania.
Na dzień 27 czerwca 2010 roku została przesunięta uroczystość z okazji 100 lecia powstania OSP w Oleśnikach.
Z tej okazji strażacy otrzymali liczne odznaczenia oraz samochód bojowy m-ki Mercedes ATEGO 1329.
Prezesem OSP Oleśniki w obecnej kadencji jest Andrzej Buchajczyk, natomiast Naczelnikiem Straży Stanisław Marek.Zobacz także


  • 100 LAT OSP - 27 czerwca 2010

  • POŚWIĘCENIE NOWEJ REMIZY - 04 maja 2008