Szkoła PodstawowaW 1916 r. dzięki staraniom Antoniny Żukowskiej utworzono szkółkę - ochronkę, w której to uczyła ona pisania, czytania i religii.
Edukacja odbywała się w prywatnych domach. Rok później z inicjatywy opiekuna szkolnego Pawła Ciepłowskiego, pod zarządem władz okupacyjnych powstała jednoklasowa szkoła państwowa. Dzieci uczyła Jadwiga Landman, a lekcje odbywały się w domach prywatnych,
w trudnych warunkach. Po roku szkoła liczyła cztery oddziały, do których uczęszczało 89 dzieci.

W dniu 28 kwietnia 1927 roku dzieci ze szkół Gminy Fajsławice obchodzą święto sadzenia drzew. Po odprawionym nabożeństwie w kościele parafialnym i poświęceniu drzewek, dzieci udały się na miejsca ich posadzenia. Dzieci ze szkoły w Oleśnikach sadziły drzewka przy drodze
od dworu do kapliczki. Łącznie zostało posadzone 86 jabłoni oraz 10 czereśni.
Nauczycielami w tym okresie byli - Adam Owczarz i Janina Węglarska, a opiekunem szkolnym Jan Nowak.
Na zakończenie dzieci otrzymały słodycze oraz zrobione zostało to oto zdjęcie.


W roku 1933 przystąpiono do budowy własnego budynku szkolnego, a od 3 września 1935 r. lekcje odbywały się już w nowym budynku.W dniu 4 listopada 1958 roku w Oleśnikach zostaje utworzona dwuletnia Szkoła Przysposobienia Rolniczego. Zajęcia odbywały się
w godzinach popołudniowych w budynku Szkoły Podstawowej. Po dziesięcioletnim okresie działalności została jednak zlikwidowana, z uwagi na brak chętnych w roku szkolnym 1969/70.

W roku 1984 pojawiały się plany rozbudowy szkoły, a podczas zebrania które odbyło się 24 stycznia 1985 roku, wybrano Komitet Rozbudowy Szkoły.
Kolejne spotkanie odbyło się z udziałem Władz Gminy Trawniki oraz z Inspektorem Oświaty w Trawnikach w dniu 6 lutego 1985 roku.
Podczas tego zebrania Komitet przekonał władze do konieczności rozbudowy budynku. Prace ziemne przy rozbudowie zostały rozpoczęte
w maju 1990 roku, natomiast już w sierpniu przystąpiono do wykonywania prac budowlanych. Pomimo nie ukończenia wszystkich prac,
w dniu 30 sierpnia 1992 roku nastąpiło uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku nowo dobudowanego budynku.22 kwietnia 1994 roku odbyły się uroczystości nadania szkole imienia Księdza Piotra Ściegiennego, a 6 listopada 1998 roku szkoła świętowała otrzymanie sztandaru, którego poświęcenia dokonuje ks biskup Ryszard Karpiński.


Reforma oświaty w 1999 r. wprowadziła dwustopniowe nauczanie obowiązkowe (6-klasowa szkoła podstawowa i 3-klasowe gimnazjum),
po którym uczeń może kontynuować edukację w liceum bądź szkole zawodu (zawodówka, technikum). Po reorganizacji w Oleśnikach pozostała
6-klasowa Szkoła Podstawowa, natomiast do Gimnazjum dzieci dojeżdżają do Trawnik, wynajętymi przez gminę omnibusami.

W roku 2012/13 do szkoły uczęszcza 64 dzieci, które uczą się w 6 klasach oraz w oddziale przedszkolnym. Kadrę nauczycielską tworzą:
dyrektorka szkoły Bernarda Grochecka oraz 10 nauczycieli zatrudnionych na różnych częściach etatów.

18 czerwca 2014 roku w oleśnickim lesie odbyły się III GMINNE BIEGI PRZEŁAJOWE Szkół Podstawowych.
Biegi zostały przeprowadzone w różnych grupach wiekowych. Po zakończeniu biegów odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy informacyjnej dębu GNIEWOMIR.


FOTORELACJA


 • DĄB - 18 czerwca 2014

 • Rok 2016, to setna rocznica powstania szkoły. Z tej okazji wydany został okolicznościowy znaczek pocztowy.
  Znaczek ten został wyemitowany w ilości 345 szt.

  W następnych latach corocznie zmniejsza się liczba uczniów. Planowana reorganizacja szkolnictwa byłaby w pewnym stopniu ratunkiem dla oleśnickiej szkoły. Zgodnie z Prawem oświatowym opublikowanym w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. - Publiczna 6-letnia szkoła podstawowa prowadzona przez jednostkę samorządu terytorialnego od 1 września 2017 r. stałaby się bowiem 8-letnią szkołą podstawową.
  Rada gminy zobowiązana będzie w terminie do 30 listopada 2017 roku stwierdzić to przekształcenie w drodze uchwały. Rada Gminy Trawniki w dniu 16 stycznia 2017 r. organizuje spotkanie informacyjne, na którym to przedstawia projekt Uchwały, gdzie w:

  §1. Wyraża się zamiar przekształcenia z dniem 1 września 2017 r. Szkoły Podstawowej im. Ks. Piotra Ściegiennego w Oleśnikach ze szkoły
  o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – VIII z oddziałem przedszkolnym w szkołę podstawową o strukturze organizacyjnej obejmującej klasy I – IV z oddziałem przedszkolnym.

  Na dzień 26 stycznia zostaje zwołana Sesja Rady Gminy Trawniki, na której do obrad ma zostać włączona uchwała o przekształceniu Szkoły Podstawowej w Oleśnikach.
  Byłby to zapewne pierwszy krok w kierunku całkowitej likwidacji szkoły.
  Na taki obrót sprawy nie mogli zgodzić się mieszkańcy. 23 stycznia br. zorganizowali oni wiejskie zebranie, na które zaprosili władze Gminy Trawniki. Podczas burzliwej dyskusji przedstawili swoje argumenty.
  Dzięki zaangażowaniu mieszkańców Oleśnik, punkt dotyczący uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkoły nie został wprowadzony do obrad Sesji Rady Gminy w dniu 26.01.2017 r.

  Szkoła w Oleśnikach na pewien okres została uratowana.